Connect with us

ข่าว

ครม. อนุมัติเยียวยา ประกันสังคม

จ่ายทีเดียว 15,000 หมื่นบาท ครม. อนุมัติเยียวยา ผู้มีประกันสังคม

“นางสาวรัชดา ธนาดิเรก” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ว่า ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงิน

เพื่อชดเชยรายได้ลูกจ้างของกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายดังนี้ ใครที่จะได้รับเงินชดเชยบ้าง

ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ยังส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 59,776 คน

เนื่องจากในกลุ่มนี้ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา จ่ายเงินเท่าไร จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บ. เป็นเวลา 3 เดือน

คือเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 2563 รวมเป็นเงิน 15,000 บ. โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว จ้างงานเพิ่ม ดูแลผู้สูงอายุ – เก็บข้อมูลท้องถิ่น – สร้างแนวกันไฟ

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ใช้เงินกู้ ในการฟื้นฟูผลกระทบจากโควิด 19 เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ใน 3 โครงการ โดยโครงการแรก เป็นโครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในท้องถิ่น

ผ่านกระทรวงมหาดไทย วงเงินไม่เกิน 1,080 ล.บ. ระยะจ้างงาน 2 เดือน โดยได้รับการฝึกอบรม เพื่อให้ดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ กรกฎาคม 2563 ถึงกันยายน 2564

โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ วงเงินไม่เกิน 2,701 ล้านบาท จ้างผู้จบปริญญาตรี ในการเก็บข้อมูลระดับท้องถิ่น

เพื่อรวบรวมให้ภาครัฐจัดทำแผนงานต่อไปโดยมีอัตราเปิดรับทั้งประเทศ 14,510 คนหรือตำบลละ 2 คน โครงการที่ 3 โครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกันไฟ

วงเงินไม่เกิน 247 ล.บ. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงาน 9,137 คนโดยผู้เข้ารับอัตราขึ้นต่ำ 300 บ. ต่อวัน และลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า

อย่างไรก็ตาม รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้ระบุวันที่ว่าจะมีการจ่ายเงินเยียวให้ผู้ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ในวันใด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คืออะไร มาตรา 33 คือ ลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์

แต่ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี จากการตรวจสอบ มีผู้ประกันตนในระบบ จำนวนกว่า 11 ล้านราย ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้รับความคุ้มครองใน 7 กรณีด้วยกัน

ได้แก่ เจ็บป่วย, ว่างงาน, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ชราภาพ และ สงเคราะห์บุตร สำนักงานประกันสังคม จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยา จำนวน 3,000 บาท

ให้กับผู้ที่มีสิทธิ์ ซึ่งคิดเป็นจำนวน 59,776 คน เป็นเวลา 3 เดือน แต่การจ่ายเงิน จะเป็นการจ่ายแบบรวดเดียวเลย คือจำนวน 15,000 บาท ล่าสุดยังไม่มีการระบุวัน และ เวลา ในการจ่ายเงินออกมาที่ชัดเจน สำหรับงบประมาณ การดำเนินโครงการนี้ จะอยู่ที่ 896.64 ล้านบาท

Click to comment

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

More in ข่าว